Forfatterne

Richard Smith


Richard Smith er økonomihistoriker i USA. Han er ph.d. fra University of California Los Angeles, hvor han skrev afhandling om overgangen til kapitalisme i Kina, og har haft forskerstillinger ved East-West Center i Honolulu og Rutgers University. Han har udgivet Green Capitalism: The God that Failed (WEA Books, 2015) og har skrevet om Kina, kapitalismen og det globale miljø m.m. i New Left Review, Monthly Review, The Ecologist, International Journal of Ecological Economics and Statistics, Real-World Economics Review og Adbusters magazine.

Daniel Tanuro


Daniel Tanuro er uddannet agronom og debattør i Belgien, hvor han bl.a. skriver i La Gauche. Han er forfatter til bl.a. L’impossible capitalisme vert (La Découverte, 2010) – i engelsk version Green Capitalism: why it can’t work (Merlin Press, 2013).

Michael Löwy


Michael Löwy er sociolog og filosof i Frankrig, oprindelig Brasilien. Han er tidligere forsker ved det franske nationale forskningscenter CNRS og underviser ved École des hautes études en sciences sociales (EHESS) i Paris. Han har skrevet bøger om Karl Marx, Che Guevara, befrielsesteologi, György Lukács, Walter Benjamin, Lucien Goldmann og Franz Kafka. Han er medlem af redaktionen for bl.a. Actuel Marx, ContreTemps og Écologie et Politique.

Pat Devine


Pat Devine er politisk økonom i Storbritannien. Han studerede filosofi, politik og økonomi (PPE) ved Balliol College, Oxford, og underviste i økonomi i mange år ved University of Manchester, hvor han nu er Honorary Research Fellow. Han har skrevet om inflationsteori, Storbritanniens politiske økonomi efter 1945, økologisk økonomi og deltagerbaseret planlægning gennem forhandlet koordination, i bl.a. Marxism Today, Science and Society, New Left Review og Cambridge Journal of Economics. Hans bog Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-governing Society er genudgivet på Polity Press i 2010.

Asbjørn Wahl

Asbjørn Wahls blog på Modkraft

Asbjørn Wahl er daglig leder i den brede alliance For velferdsstaten og rådgiver i Fagforbundet, norsk LO’s største forbund. Med baggrund i samfundsvidenskabelige studier og journalistisk har han de sidste godt 30 år hovedsagelig arbejdet inden for norsk og international fagbevægelse. Han leder Kollektivtrafik-komiteen og Arbejdsgruppen for Klimapolitik i Det Internationale Transportarbejderforbund (ITF), er medlem af det globale råd for Trade Unions for Energy Democracy (TUED) og af koordinationsgruppen for det europæiske netværk Alter Summit. Han har publiceret en række artikler om samfundsspørgsmål, politik og fagbevægelse både i Norge og internationalt. Seneste bogudgivelse er Velferdsstatens vekst – og fall? (Gyldendal Norsk Forlag, 2009) – i engelsk version The Rise and Fall of the Welfare State (Pluto Press, 2011). Wahl er også Research Fellow ved Parkland Institute, Edmonton, Canada.

Nathalie Guay


Nathalie Guay er fagforeningsleder i Québec. Hun er ansvarlig for internationale relationer i den faglige sammenslutning Confédération des syndicats nationaux (CSN), hvor hun har arbejdet siden 2007. Ud over internationale spørgsmål (international solidaritet, udvikling, frihandel m.v.) har hun arbejdet med miljø og bæredygtig udvikling, oprindelige folk, fornyelse af fagbevægelsen, egnsudvikling og alternative bevægelser. Hun har en kandidatgrad i geografi fra Université du Québec i Montréal og har i såvel forskning som handling beskæftiget sig med de sociale fora og den globale alternativbevægelse.

Lars Henriksson

Lars Henriksson YouTube

Kort klip med Lars Henriksson, der præsenterer sin bog “Slutkört” på svensk bogmesse.

Lars Henriksson har i mange år arbejdet på Volvos bilfabrik i Torslanda, Sverige, og er samtidig freelanceskribent og debattør. Han er fagligt aktiv i det svenske metalarbejderforbund og medudgiver af fabriksavisen Kvasten. Han har skrevet bogen Slutkört (Ordfront, 2011) og blogger på https://bilpolitik.wordpress.com.

Søren Kolstrup

Søren Kolstrup er medlem af Enhedslistens Politisk-Økonomiske Udvalg og byrådsmedlem i Lolland Kommune. Han har været lektor ved Center for Velfærdsstatsforskning på SDU, formand for Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie og medlem af Folketinget for Enhedslisten. Han har skrevet bøger om arbejderbevægelsen, Polen og velfærdsstatens rødder, senest Den danske velfærdsmodel 1891- 2011 – sporskifter, motiver, drivkræfter (Frydenlund, 2014).