Hvilken strategi for økosocialisme? Tale af Daniel Tanuro i København

Den franske regering opgav at bygge en lufthavn ved Nantes efter omfattende protester fra bønder, miljøaktivister og dele af fagbevægelsen.

Der er en objektiv kløft mellem den reduktion af drivhusgasudledningerne, der er nødvendig for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, og de reduktioner, som landene har forpligtet sig til. Der er også en stor subjektiv kløft mellem den økosocialistiske bevidsthed, der er nødvendig for at gøre op med kapitalismen med dens produktivisme, og den fremmedgjorte bevidsthed hos det store flertal af befolkningen. Vi kan ikke slå bro over den første kløft uden også at slå bro over den anden. Hvilken strategi for økosocialisme?

Det holdt Daniel Tanuro oplæg om ved Transform-konferencen i København den 17. marts 2018:

Daniel Tanuro er belgisk økosocialist, uddannet agronom, forfatter til Green capitalism: Why it can’t work, skribent i La Gauche og medforfatter til Økosocialisme – fra systemkritik til alternativ (Solidaritet, 2015).

Se også:

Daniel Tanuro: Fundamentet for en økosocialistisk strategi

Transform!Danmark